NIP računalništvo 4

neobvezni izbirni predmet računalništvo je na naši šoli na voljo z letošnjim šolskim letom 2018/19, zaenkrat v 4. razredu. Ob dovolj velikem interesu bi se predmet lahko izvajal tudi v 5. in 6. razredu in sicer kot vsebinska nadgradnja programiranja v programskem okolju Scratch in tematike “računalništvo brez računalnika”, ki se poleg Scratcha spoznava v 5. razredu. Učenci pri predmetu spoznavajo temeljne koncepte računalništva, razvijajo algoritmični način razmišljanja in spoznavajo strategije reševanja problemov, pridobivajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema, razvijajo ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje, …

  • Izvajanje predmeta: 1 ura tedensko
  • Ocenjevanje: 3 ocene – poznavanje Scratcha (ustno/delo na računalniku), test (poznavanje Scratcha) in izdelek (samostojna naloga v Scratchu)

Predstavitev predmeta

Vaje – računalniško opismenjevanje: uporaba tipkovnice in miške

Primer programa, ki smo ga izdelali v Scratchu:

Za popestritev in dodatno razmigavanje možgančkov: BlocksCAD3D 

(Skupno 715 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost