Izberite predmet

IT-menu

IP urejanje besedil IP multimedija IP računalniška omrežja NIP računalništvo 4 NIP računalništvo 5 Računalniško opismenjevanje Računalniški krožek

 

Računalništvo

V današnji družbi ima računalništvo pomembno vlogo, saj je vključeno v vsa področja našega življenja. Da bi bili v tej družbi uspešni, moramo razumeti delovanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in konceptov, na katerih temelji tehnologija. Izbirni predmeti seznanjajo učence z različnimi področji računalništva. Predmeti ne temeljijo na spoznavanju dela s posameznimi programi, ampak učence seznanjajo s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi.

Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na družbo. Način dela pri predmetih spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem življenju.

Računalništvo v osnovni šoli izvajamo kot (neobvezni) izbirni predmet.  Učenci in učenke ga torej lahko izberejo v drugem in tretjem triletju, to je od 4. do 9. razreda. V 4., 5. in 6. razredu se predmet imenuje enostavno Računalništvo, v 7. razredu se učimo Urejanja besedil, v 8. razredu ga poznamo kot Multimedijo, v 9. razredu pa spoznavamo Računalniška omrežja.

 
(Skupno 2.833 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost